Water bike POLA-ONE dron view waterbike (youtube.com)

WATERBIKES INFO

Witamy w zakładce info. Znajdziecie tutaj informacje dotyczące aktualności związanych z działaniami produkcyjnymi oraz opis miejsc i krajów które odwiedziliśmy w ramach promocji waterbikes POLA-ONE. Zapraszamy do bycia na bieżąco.

Welcome to the info tab. Here you will find information about news related to production activities and a description of the places and countries we visited as part of the POLA-ONE waterbikes promotion. We invite you to stay up to date.

Sezon 2024

Obecnie przygotowujemy się do sezonu 2024, w którym mamy trochę nowości. Nowe dwa modele które się pojawiły w tym sezonie to rower Chillbike oraz E-chillbike opis których znajdą Państwo w zakładce produkty. Rowery zostały stworzone z myślą o wypożyczalni sprzętu wodnego gdzie będą mogły być eksploatowane przez całe rodziny. Przeznaczone są dla 3-5 osób w zależności od wago pasażerów. To jedyny tego typu produkt dostępny na rynku.

We are currently preparing for the 2024 season, in which we have some new things. Two new models that appeared this season are the Chillbike and E-chillbike, the description of which can be found in the products tab. The bikes were created for water equipment rentals where they can be used by entire families. They are designed for 3-5 people, depending on the weight of the passengers. This is the only product of this type available on the market.

Pasha Gaming Camp Giżycko 2024

Maj to dla nas bardzo aktywny początek sezonu wiosenno letniego. Nawiązanie współpracy z Jarosławem Pashą Jarząbkowskim zaowocowało zaangażowaniem waterbike POLA-ONE do wykorzystania w ramach zajęć sportowych na wodzie na Pasha Gaming Camp.„Pasha Gaming Camp 18+” to obóz , który łączy trzy główne aspekty: esport, sport oraz relaks. W tym roku z nową formułą. Rano sportowe zajęcia grupowe, następnie zajęcia na wodzie, a po południu do późnych godzin nocnych esport w turniejowej postaci.

May is a very active beginning of the spring and summer season for us. Establishing cooperation with Jarosław Pasha Jarząbkowski resulted in the involvement of the POLA-ONE waterbike for use as part of water sports activities at the Pasha Gaming Camp. "Pasha Gaming Camp 18+" is a camp that combines three main aspects: esports, sports and relaxation. This year with a new formula. Group sports classes in the morning, then water classes, and in the afternoon until late at night esports in tournament form.

Gastro Miasto Wrocław 2024

Już za miesiąc startujemy wspólnie z Kolabrandy w kolejnej cyklicznej imprezie Gastro Miasto, która organizowana jest na wrocławskim bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Tegoroczna edycja Gastro Miasto jest zaplanowana w pięciu terminach: 24-26.05.2024, 14-16.06.2024, 12-14.07.2024, 23-25.08.2024, 20-22.09.2024. Na imprezie będzie można skosztować smakołyków z różnych kuchni wrocławskich restauracji, posłuchać dobrej muzyki i popływać na waterbike POLA-ONE w ramach aktywnego wypoczynku nad bulwarem odrzańskim. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku na bulwarze Dunikowskiego.

In just a month, we will start together with Kolabrandy in another cyclical Gastro Miasto event, which is organized on Wrocław's Xawery Dunikowski boulevard. This year's edition of Gastro Miasto is scheduled for five dates: May 24-26, 2024, June 14-16, 2024, July 12-14, 2024, August 23-25, 2024, September 20-22, 2024. At the event, you will be able to taste delicacies from various cuisines of Wrocław restaurants, listen to good music and swim on the POLA-ONE waterbike as part of active recreation on the Odra boulevard. We cordially invite you to actively relax on Dunikowski Boulevard.

Baltic challange by Jarosław Jarząbkowski Pashabiceps

Seson 2024 zaczął się wspaniałą inicjatywą jaką podjął Jarosław Jarząbkowski. Jarosław znany jako "pashaBiceps" Jarząbkowski, to legenda światowego CS:GO. Dnia 23.03.2024 wyruszył z Warszawy do Kopenhagi (1000km na rowerze) na mistrzostwa świata w CS2. Co w tym wszystkim jest zaskakujące swoją podróż od początku do końca kontynuował na rowerze. Jedyną naturalną przeszkodą na jego trasie było Morze Bałtyckie. Z tym również sobie poradził ;-). Trasę bałtycką rozpoczął w Rostock i pokonał Bałtyk na naszym modelu POLA-ONE, który specjalnie dla Jarosława został przerobiony na pierwotny napęd z przełożeniem łańcuchowym bardzo wytrzymałym dla wymagających cyklistów. Dodatkowo został wyposażony w niezwykle wymagającą śrubę napędową, która dla przeciętnego śmiertelnika jest ,,nie do udźwignięcia''. Podróż zakończyła się wielkim sukcesem i jak to w mediach społecznościowych oświadczył Jarosław wspaniałą przygodą na którą wyczekiwał od tygodni. Dziękujemy za możliwość współpracy z Jarosławem , to była dla nas prawdziwa przyjemność. Życzymy dużo zdrowia i wielu dalszych sukcesów - Jarek Pasha runda nasza.

The 2024 season began with a great initiative undertaken by Jarosław Jarząbkowski. Jarosław, known as "pashaBiceps" Jarząbkowski, is a legend of the CS:GO world. On March 23, 2024, he set off from Warsaw to Copenhagen (1000 km by bike) for the CS2 world championship. What's surprising about all this is that he continued his journey by bike from start to finish. The only natural obstacle on its route was the Baltic Sea. He dealt with that too ;-). He started the Baltic route in Rostock and crossed the Baltic Sea on our POLA-ONE model, which was converted especially for Jarosław into a primary drive with a very durable chain transmission for demanding cyclists. Additionally, it is equipped with an extremely demanding propeller, which is "unbearable" for an average person. The trip was a great success and, as Jarosław said on social media, it was a great adventure he had been looking forward to for weeks. Thank you for the opportunity to cooperate with Jarosław, it was a real pleasure for us. We wish you a lot of health and many further successes - Jarek Pasha, round is ours.

(36) PASHABICEPS JEST NIEMOŻLIWY! - YouTube

Mechanalia w ZST Mechanik w Jeleniej Górze

Jak co roku od 6 lat i w tym roku w marcu odbyły się ,,Mechanalia'' w ZST Mechanik w Jeleniej Górze czyli dni otwarte Zespołu Szkół Technicznych Mechanik. Podczas dni otwartych prezentowaliśmy młodzieży i odwiedzającym technologię napędu jednej z naszych jednostek z napędem elektrycznym.

As every year for 6 years, this year in March "Mechanalia" took place at ZST Mechanik in Jelenia Góra, i.e. open days of the Mechanical Technical School Complex. During the open days, we presented the drive technology of one of our electric units to young people and visitors.

Sezon 2023

POLBOAT YACHTING FESTIWAL Gdynia

Odwiedziliśmy także 4 edycję targów Polboat Yachting Festiwal odywającą się na terenie Marina Yacht Park w Gdyni. Impreza skupiająca miłośników spędzania wolnego czasu na wodzie. Po raz pierwszy odwiedziliśmy tą imprezę i od razu chcemy w niej uczestniczyć w sezonie 2024. Fajnie zorganizowana impreza na której każdy miłośnik wody znajdzie coś dla siebie. Sprzęt zwodowaliśmy na plaży miejskiej niedaleko portu. Jest możliwość podjechania praktycznie pod samą plaże oczywiście za zgodą zarządcy terenu.

We also visited the 4th edition of the Polboat Yachting Festival taking place at the Marina Yacht Park in Gdynia. An event bringing together lovers of spending their free time on the water. We visited this event for the first time and we immediately want to participate in it in the 2024 season. A nicely organized event where every water lover will find something for themselves. We launched the equipment on the city beach near the port. It is possible to drive almost right to the beach, of course with the consent of the area manager.

Podczas wizyty targów Polboat Yacht Festiwal nie omieszkaliśmy odwiedzić pobliskiego Gdańska i przystani Żabi Kruk. Miejsce idealne na wycieczkę po Motławie. Ilekroć jesteśmy w Gdańsku odwiedzamy to miejsce gdyż jak raz spróbujesz pływać na Motławie będziesz tu wracać. Na Żabim Kruku są super warunki do wodowania. Parking przy samej wodzie i pomosty do swobodnego wejścia na pokład.

During our visit to the Polboat Yacht Festival, we made sure to visit nearby Gdańsk and the Żabi Kruk marina. An ideal place for a trip around the Motława River. Whenever we are in Gdańsk, we visit this place because once you try swimming on the Motława River, you will come back here. There are great conditions for launching on Żabi Kruk. Parking right next to the water and piers for free boarding.

waterbikespoland (@waterbikespoland) | TikTok

LIZJAN Chorwacja

W okresie letnik uwielbiamy odwiedzać Chorwację. W tym sezonie zagościliśmy w miejscowości Linzjan w okolicy Medulinu. Zatrzymaliśmy się w Residence del Mar. Hotel nowy i bardzo czysty. Na terenie hotelu dwa duże baseny z których jest możliwość korzystania przez cały dzień. Hotel ma bezpośredni dostęp do plaży i jest możliwość wodowania sprzętu który na noc zostawialiśmy na plaży hotelowej która jest ogrodzona. Nie było konieczności składania roweru. Zatoka bardzo spokojna i dość obszerna jeśli chodzi o możliwość exploracji. Jest możliwość dopłynięcia do sąsiadującego portu z plażą Bura-Bora gdzie są można coś zjeść i wypić. Jest tam również zlokalizowany plac zabaw na wodzie dla dzieci. Około 5 minut drogi samochodem mamy miejscowość Medulin z dużym portem gdzie warto się wybrać na wieczorny spacer.

We love visiting Croatia during the summer season. This season we visited the town of Linzjan near Medulin. We stayed at Residence del Mar. The hotel is new and very clean. The hotel has two large swimming pools that can be used all day long. The hotel has direct access to the beach and it is possible to launch equipment that we left overnight on the hotel beach, which is fenced. There was no need to fold the bike. The bay is very calm and quite spacious for exploration. It is possible to sail to the neighboring port with the Bura-Bora beach, where you can eat and drink something. There is also a water playground for children. About 5 minutes by car we have the town of Medulin with a large port, where it is worth going for an evening walk.

Facebook

Paweł Podolski (@waterbikespoland) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

GASTRO MIASTO Wrocław

,,Gastro miasto'' to cykliczna impreza odbywająca się we Wrocławiu na Bulwarze Dunikowskiego. Zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania tej imprezy jako zaplecze chillout gdzie odwiedzający mogą zrelaksować i poruszać się na wodzie w trakcie trwania imprezy. W sezonie 2024 jest planowanie aż 5 takich weekendów. W trakcie imprezy można zasmakować posiłków z 30 wrocławskich restauracji które trafiają w najbardziej wyrafinowane gusta odwiedzających. Organizowane są równego rodzaju pokazy kulinarne którym towarzyszy muzyka serwowana przez DJ-ów.

"Gastro Miasto" is a cyclical event taking place in Wrocław on Dunikowski Boulevard. We were invited to co-organize this event as a chill-out facility where visitors can relax and move around on the water during the event. In the 2024 season, as many as 5 such weekends are planned. During the event, you can taste meals from 30 Wrocław restaurants that meet the most refined tastes of visitors. Various culinary shows are organized, accompanied by music played by DJs.

PŁYWADŁA Festiwal Górnej Odry

W sezonie 2023 odwiedziliśmy kilka super miejsc gdzie można fajnie spędzić czas na wodzie. Między innymi jedna z naszych jednostek została oddelegowana do uczestnictwa w 24 edycji. ,,Pływadeł''. To ponad 40 kilometrowy spływ rzeką Odrą z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla na tzw. Pływadłach czyli jednostkach pływających zbudowanych zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Pływadła są największą tego typu imprezą w Europie.

In the 2023 season, we visited several great places where you can have a great time on the water. Among other things, one of our units was delegated to participate in the 24th edition. "Swimmers". It is an over 40-kilometer trip down the Odra River from Racibórz to Kędzierzyn-Koźle on the so-called Floats, i.e. floating units built in accordance with the principles of good seamanship. The floats are the largest event of this type in Europe.

Facebook

DNI ODRY - WROCŁAW

W maju 2023 odwiedziliśmy Wrocław który jak co roku organizuje Dni Odry. Między innymi w tych dniach organizowany jest  piknik na Bulwarze Dunikowskiego. W programie: warsztaty żeglarskie, warsztaty artystyczne i ekologiczne, pływanie jachtami żaglowymi i SUP-ami, rowerami wodnymi, gry i zabawy dla dzieci, eksperymenty naukowe, występy artystyczne, pokazy sportowe, pokazy ratownictwa wodnego. Nie może zabraknąć na takiej imprezie również rowerów POLA-ONE. Bulwar Dunikowskiego umożliwia swobodne dojście do nabrzeża i zwodowanie rowerów. Atmosfera na imprezie jest bardzo przyjazna i można liczyć na koleżeńskie zachowanie innych uczestników imprezy, którzy obsługują ją od strony Odry. Odcinek Odry od Politechniki Wrocławskiej (Przystań Szczytnicka) do Bulwaru Dunikowskiego to super odcinek na wodną wyprawę rowerową. Najlepiej zwodować się właśnie na przystani Szczytnickiej koło śluzy. Jest swobodny dostęp do wody poprzez schody z nabrzeża. Przy samej rzece parking gdzie można zaparkować auto. Odcinek z Przystani Szczytnickiej do Bulwaru Dunikowskiego w dwie strony zajmuje ok. 1h. Rewelacyjne widoki. Po drodze miniemy bulwar Politechniki Wrocławskiej wraz z kolejką Polinką rozwieszoną na Odrą, Odra Centrum fundacji OnWater, beach bar, Most Grunwaldzki, przystań Gondoli oraz katedrę św. Jana Chrzciciela. Piękny odcinek na zrobienie niezapomnianych zdjęć Wrocławia od strony Odry.

In May 2023, we visited Wrocław, which, as every year, organizes the Odra Days. Among other things, a picnic is organized on Dunikowski Boulevard on these days. The program includes: sailing workshops, artistic and ecological workshops, sailing on sailing yachts and SUPs, water bikes, games and activities for children, scientific experiments, artistic performances, sports shows, water rescue shows. POLA-ONE bikes cannot be missing at such an event. Dunikowski Boulevard allows easy access to the waterfront and launching bicycles. The atmosphere at the event is very friendly and you can count on the friendly behavior of other event participants who serve it from the Oder side. The section of the Oder from the Wrocław University of Science and Technology (Przystań Szczytnicka) to Bulwar Dunikowski is a great section for a water bicycle trip. It is best to launch at the Szczytnicka marina near the lock. There is free access to the water via stairs from the quay. There is a parking lot right next to the river where you can park your car. The section from Przystań Szczytnicka to Bulwar Dunikowski takes about 1 hour in both directions. Fantastic views. On the way, we will pass the boulevard of the Wrocław University of Science and Technology with the Polinka cable car on the Odra River, the Odra Center of the OnWater foundation, a beach bar, the Grunwaldzki Bridge, the Gondola marina and the Cathedral of St. John the Baptist. A beautiful section to take unforgettable photos of Wrocław from the Oder side.

(1) Tłumy na pikniku z okazji Dni Odry. Tak bawiliście się na bulwarze | Wrocław TV - YouTube

Sezon 2022

W sezonie 2022 odwiedziliśmy Chorwację w okolicach Splitu. Fantastyczna okolica i wiele plaż na których można wspaniale wypocząć.

Spędziliśmy tam tydzień czasu i odwiedziliśmy następujące miejsca:

Podstrana -miejscowość w której się zatrzymaliśmy. Już pierwszego dnia przeprowadziliśmy wodowanie jednostki na miejscowej plaży. Plaża może nie najpiękniejsza ale z dużym parkingiem (płatnym) i dużą ilością punktów gastronomicznych gdzie można zaopatrzyć się w dobre jedzenie. Oprócz tego znajduję się tam plac zabaw dla dzieci. Jest gdzie popływać i udało nam się wynegocjować parking dla roweru aby go nie składać na noc, przy stojaku z kajakami należącym do lokalnej wypożyczalni.

Podstrana - the town where we stopped. On the first day, we launched the unit on a local beach. The beach may not be the most beautiful, but it has a large parking lot (paid) and a lot of restaurants where you can buy good food. In addition, there is a playground for children. There is a place to swim and we managed to negotiate parking for the bike so as not to have to store it overnight, at a stand with kayaks belonging to a local rental company.

Split - niestety wir zwiedzania nie pozwolił nam na wodowanie rowerów w okolicach portu.

Plaża Kasjuni (Kasjuni Beach) rewelacyjne miejsce. Z łatwością można zwodować sprzęt na plaży i korzystać z widoków jakie oferuje z przepiękna okolica zatoki. Plaza jest zaopatrzona w dwie restauracje z toaletami. Parking darmowy, ale trzeba pamiętać aby przybyć na plaże stosunkowo wcześnie aby zając miejsce. Na plażę zabraliśmy model POLA-ONE z najdłuższymi dostępnych w ofercie bojami o długości 400cm i deską air deck na której podróżowały dzieci. Rower zabraliśmy ze sobą autem osobowym. Rama główna mieści się w bagażniku a elementy podwozia na bagażniku dachowym.

Kasjuni Beach (Kasjuni Beach) is a fantastic place. You can easily launch your equipment on the beach and enjoy the views of the beautiful bay area. The beach is equipped with two restaurants with toilets. Parking is free, but you need to remember to arrive at the beach relatively early to get a spot. We took the POLA-ONE model to the beach with the longest buoys available, 400 cm long, and an air deck board on which the children traveled. We took the bike with us in the passenger car. The main frame fits in the trunk and the chassis components fit on the roof rack.

Omiś

Warto również odwiedzić miejscowość Omiś. Jest przepięknie położona w otoczeniu wysokich gór znajdziemy wpływającą do Adriatyku rzekę Cetinę. Jest możliwość wpłynięcia od strony Adriatyku do rzeki i płynięcie nią pod prąd w celu zwiedzenia portu w korycie rzeki. Rzeka w porównaniu do Adriatyku jest zimna więc kąpiele zalecane są na plaży. Widoki od strony Adriatyku przepiękne. Warto odwiedzić to miejsce. Poniżej kilka ujęć z tej okolicy.

It is also worth visiting the town of Omis. It is beautifully situated, surrounded by high mountains, and we can find the Cetina River flowing into the Adriatic Sea. It is possible to enter the river from the Adriatic Sea and sail against the current to visit the port in the riverbed. The river is cold compared to the Adriatic Sea, so swimming is recommended on the beach. The views from the Adriatic Sea are beautiful. It's worth visiting this place. Below are some shots from this area.

Omiś waterbike - YouTube

Blaue Lagune am Berzdorfer See - NIEMCY

Blaue Lagune to super plaża zlokalizowana 10 minut samochodem od Zgorzelca. Super infrastruktura, parkingi, czysta plaża, bary, toalety pomost, ścieżka rowerowa dookoła jeziora. Rewelacyjna miejsce na spędzenie dnia z rodziną. Można swobodnie podjechać na plażę aby wyciągnąć sprzęt a później odstawić auto na parking. Parking płatny ale nie drogi w granicach 3-5 euro.

Blaue Lagune is a great beach located 10 minutes by car from Zgorzelec. Great infrastructure, parking lots, clean beach, bars, toilets, pier, bicycle path around the lake. A great place to spend a day with your family. You can freely drive to the beach to take out your equipment and then park your car in the parking lot. Paid parking but not expensive, ranging from 3-5 euros.

Croatia Zagreb- Croatia Show Room Hotel Academia

W maju 2022 uczestniczyliśmy w targach zorganizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (Polish Investment Trade Agency) w Zagrzebiu. Celem targów było zaprezentowanie polskich produktów z branży sprzętów wodnych chorwackim przedstawicielom branży turystycznej i handlowej. Impreza świetnie zorganizowana trwała 3 dni podczas których można było nawiązać nowe kontakty handlowe oraz wymienić się doświadczeniami dotyczącymi rynku.

In May 2022, we participated in the fair organized by the Polish Investment and Trade Agency in Zagreb. The aim of the fair was to present Polish products from the water equipment industry to Croatian representatives of the tourist and trade industries. The well-organized event lasted 3 days during which it was possible to establish new business contacts and exchange market experiences.

Sezon 2020

W sezonie 2020 największym wydarzeniem w którym uczestniczyliśmy jako wsparcie techniczne był transport 300 tonowego obiektu pływającego Odra Centrum. Obiekt ten powstał w celach edukacyjnych a zrealizowała go Fundacja OnWater. Transport obejmował trasę z Osobowic do śluzy Opatowice we Wrocławiu. Całość zajęła 12 godzin i było to ogromne wyzwanie. Obiekt waży 300ton i ma 65m długości. Docelowo Odra Centrum będzie stacjonować przy Moście Grunwaldzkim we Wrocławiu.

In the 2020 season, the largest event in which we participated as technical support was the transport of a 300-ton Odra Centrum floating facility. This facility was created for educational purposes and implemented by the OnWater Foundation. The transport covered the route from Osobowice to the Opatowice lock in Wrocław. The whole thing took 12 hours and it was a huge challenge. The object weighs 300 tons and is 65 m long. Ultimately, the Odra Center will be stationed at the Grunwaldzki Bridge in Wrocław.

© Enco
Created by:
NFHotel
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram