Współpracuj z Waterbikespoland.

W zakresie promocji i różnych inicjatyw związanych z wodą współpracujemy z wieloma firmami, fundacjami oraz organizacjami w całej Polsce. Oto kila z nich:
In the field of promotion and various initiatives related to water, we cooperate with many companies, foundations and organizations throughout Poland. Here are some of them:

Reklamuj się na naszych rowerkach. 

Rowery POLA-ONE ze względu na bardzo duże zainteresowanie jakie wzbudzają na wodzie mogą być świetnym nośnikiem reklamowym. Mamy możliwość umieszczenia na specjalnych winderach logo wypożyczalni lub logo firmy trzeciej chcącej reklamować się na jednostkach POLA-ONE. Świetnie to zdaje egzamin w dużych aglomeracjach miejskich, które posiadają kanały wodne z bulwarami dostępnymi dla turystów. Zapraszamy chętne firmy które chcą reklamować się w taki sposób na naszych wypożyczalniach. Dla klientów zakupujących nasze rowery możemy na specjalne zamówienie wykonać windery reklamowe. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt.
POLA-ONE bikes, due to the great interest they arouse on the water, can be a great advertising medium. We have the option of placing the logo of the rental company or the logo of a third party wishing to advertise on POLA-ONE units on special elevators. This works great in large urban agglomerations that have water canals with boulevards available to tourists. We invite companies that want to advertise in this way in our rental companies. For customers purchasing our bikes, we can make advertising winders upon special request. Please contact us for details.
Napisz

Współpracuj z Waterbikespoland.

W zakresie promocji i różnych inicjatyw związanych z wodą współpracujemy z wieloma firmami, fundacjami oraz organizacjami w całej Polsce. Oto kilka z nich:
In the field of promotion and various initiatives related to water, we cooperate with many companies, foundations and organizations throughout Poland. Here are some of them:

Reklamuj się na naszych rowerkach. 

Rowery POLA-ONE ze względu na bardzo duże zainteresowanie jakie wzbudzają na wodzie mogą być świetnym nośnikiem reklamowym. Mamy możliwość umieszczenia na specjalnych winderach logo wypożyczalni lub logo firmy trzeciej chcącej reklamować się na jednostkach POLA-ONE. Świetnie to zdaje egzamin w dużych aglomeracjach miejskich, które posiadają kanały wodne z bulwarami dostępnymi dla turystów. Zapraszamy chętne firmy które chcą reklamować się w taki sposób na naszych wypożyczalniach. Dla klientów zakupujących nasze rowery możemy na specjalne zamówienie wykonać windery reklamowe. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt.
Napisz

© Enco
Wykonanie:
NFHotel
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram